Monitoring, onderzoek en technologie

Ontwikkeling en de uitvoering van een monitoringsprogramma van wilde dieren. Eventueel bijzondere projecten met betrekking tot ecologisch herstel en soort(en)behoud kan bestaan uit herintroducties van wilde dieren, beheersing van invasieve soorten en het gewenningsproces van dieren in het wild. Het goed bijhouden van aantallen wilde dieren in specifieke gebieden geeft beter inzicht of oplossingen werken, of dat er bijgestuurd moet worden.