Beschermen, investeren en herstellen van leefgebieden

De ruimte waarin wilde dieren leven staat ernstig onder druk door de aanleg van landbouwgrond, wegen, steden en dorpen en de ontwikkeling van mijnbouw. Door te zorgen dat dieren in een groot natuurlijk netwerk van beschermde gebieden en bossen kunnen leven, behouden zij hun natuurlijk gedrag en blijft de natuurlijke balans gewaarborgd.