Werken aan oplossingen voor mens-dierconflicten

Naarmate er meer mensen zijn en er minder leefgebied voor wilde dieren is, komen mens en dier vaker met elkaar in conflict. ICF werkt direct en indirect met lokale gemeenschappen aan het zoeken naar oplossingen voor de problemen die ze ondervinden met wilde dieren. Dit resulteert in minder dode dieren en goede oogsten van mensen!