Waarom the International Conservation Fund?

 

Voor mensen en dieren in vergeten gebieden, kunnen we samen het verschil maken.

60% is verdwenen en de teller loopt...

Pas 15% van het aardoppervlak en 7% van de wereldzeeën zijn beschermd. In 2030 moet dit 30% worden en in 2050 zelfs 50%. Halen we dit niet, dan lopen tienduizenden diersoorten de kans om uit te sterven. 872 diersoorten zijn al uitgestorven. Op dit moment zijn er meer dan 26.000 soorten met uitsterven bedreigd.

Sinds 1970 is het aantal wilde zoogdieren, vogels, vissen en amfibieën gemiddeld met zestig procent afgenomen.

Help ons om kritieke, verbindende en belangrijke gebieden weer tot leven te wekken.

Het beschermen en opbouwen van vergeten gebieden verandert alles.

Diersoorten: door de aanwezige diersoorten te beschermen en door diersoorten terug te brengen die voorheen aanwezig waren, creeren we weer een gezonde balans. Zonder deze natuurlijke balans lopen duizenden soorten de kans om uit te sterven.

Land- en of water: door steeds meer leefgebied te beschermen, bestaande beschermde gebieden aan elkaar te koppelen en het verlies van leefgebied te voorkomen, tackelen we de voornaamste reden van de achteruitgang van wilde dieren wereldwijd.

Inwoners: door mannen alternatieven te bieden naast jagen (soms stropen) en door kinderen naar school te kunnen gaan en vrouwen een eerlijke kans te geven op ontwikkeling, helpen we lokale gemeenschappen.

Opwarming van de aarde: Het hoge aandeel van beschermd gebied is nodig om er zeker van te zijn dat de mens in de toekomst ook van de ‘diensten’ van de natuur kan profiteren. Denk hierbij aan de productie van zuurstof door grote stukken bos en de filteren van drinkwater. Zonder deze zou de opwarming van de aarde alleen maar versnellen.

Hoe tackelen wij de afname van beschermd leefgebied?

The International Conservation Fund maakt zich met haar partners sterk om vergeten wildlife parken en natuurgebieden over de hele wereld weer op de kaart te zetten. Door te investeren in de ontwikkeling in deze gebieden en dit allemaal vast te leggen voor iedereen die het belangrijk vindt, schijnen we samen weer licht op deze vergeten plekken die vaak een cruciale rol spelen in de wereldwijde balans van de natuur. We hebben jouw hulp nodig!